Ώρα Κώδικα

Οι μαθητές του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Βελλάς θα συμμετέχουν ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2014.

Πιο συγκεκριμένα θα:
? αναζητήσουν την έξοδο από τον λαβύρινθο γράφοντας το πρώτο τους πρόγραμμα,http://learn.code.org/hoc/1
? προγραμματίσουν το ρομπότ (lightbot), http://light-bot.com/hocflash.html
? θα πειραματιστούν με τη γλώσσα προγραμματισμού Python,https://groklearning.com/hoc/
? δημιουργήσουν το δικό τους Flappy Bird για το iPhone,http://www.makegameswith.us/build-flappy-bird-in-your-browser
? θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές προγραμματισμού μέσα από τα μαθήματα και την Ώρα του Κώδικα του Code Studio, http://learn.code.org/

Περισσότερες πληροφορίες

http://events.codeweek.eu/view/2902/time-to-code/

http://cseduweek.wordpress.com/#comments

?Ώρα για Κώδικα?

codeweek-vella

Πρόσθετες πληροφορίες