Διοικητικό συμβούλιο συλλόγου γονέων

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων 2012-2013

Πρόεδρος:…………………….Τηλέφωνο επικοινωνίας:………..

Γραμματέας:………………….Τηλέφωνο επικοινωνίας:…………

Ταμίας:…………………………Τηλέφωνο επικοινωνίας:…………

Μέλη:…………………………..Τηλέφωνο επικοινωνίας:…………

         …………………………..Τηλέφωνο επικοινωνίας:…………

Κορυφή