Πρόσκληση συμμετοχής στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2020

Βρείτε συνημμένα έγγραφο της Δ/νσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα «Πρόσκληση συμμετοχής στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2020».

Κορυφή